/Chào tất cả mọi người!

Chào tất cả mọi người!

Do nhiều vấn đề , việc viết status trên fb các kiểu gặp khó khăn , khi bạn liên tục có ý tưởng và nghiên viết ( nghiện) … Thôi làm hẳn 1 cái page để viết ra cho đỡ phiền , ai thích thì vô xem … Chứ tư tưởng khác nhau , cái nhìn khác nhau, tâm trạng khác nhau ; bị unfriend mệt lắm)

+ 1 ngày viết có 1 2 cái status nó khó chịu lắm, viết nhiều sợ phiền….

0 lượt xem